potłuczone szkło

Świety Krzysztofie chroń pieszych...

Stop wariatom drogowym!
Wypadki samochodowe to największy współczynnik umieralności, jeśli wyodrębnić wszystkie przypadki.
W większości, to rutyna, zbyt duże prędkości, nie zwracanie uwagi na to co  dzieje się na drodze. A przecież trzeba być uważnym, spostrzegawczym.
Czerwone światło! I co?  Każdy codziennie może zobaczyć kilka przypadków kiedy to autko przejeżdża na czerwonym świetle, albo jak to mawiają kierowcy  na "wczesnym czerwonym".
Kierowcy swoje przepisy swoje. Mówią wyraźnie  że żółte światło jest to czas napuszczenie skrzyżowania a nie wjechanie na niego!.
Niestety kierowcy o tym często zapominają,  robią to nawet specjalnie. Jada i nawet nie próbują zwalniać i się zatrzymać. Niedawno  niedaleko mnie taki właśnie był wypadek. Kierowca się tłumaczył że kobieta weszła  mu na jezdnie a on miał zielone. Może miał ale to było jeszcze 200 metrów przed pasami...
Kiedy znaleźli się świadkowie, przebąkiwał coś  o tym że  niby było żółte...
Niestety to nie wróci kobiecie życia...
     Święty Krzysztofie patronie kierowców, miej ich wszystkich w swojej opiece, oby byli rozsądni i myśleli podczas jazdy samochodem...
     Pieszy z autkiem nie ma żadnych szans,  a przecież sa jeszcze inni użytkownicy drogi.. Samochód ma służyć człowiekowi, ułatwiać mu życie, a nie zejście z tego świata...


brzdęk... tłuczonym samochodowym szkłem...